IST Beredskapsbil

Alltid klar til å bistå med dykkere.

 

Bilen er utstyrt med komplett utstyr til to dykkere i sjøen samtidig med komuniksajson og video. 400 liter flaskebank og kompressor gir meget lang arbeidstid sammenhengende for bilen. 

 

Bilen er også utstyrt med Hjertestarter og førstehjelpsutstyr, den er betjent av personell som er godt trent i førstehjelp.